Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Sociala utskottet

Den

Justerat protokoll

Sociala utskottets protokoll är belagt med sekretess och publiceras ej

Justering

Anslagningstid

26 maj till den 19 juni

Förvaring

Socialförvaltningen, Baggängsvägen 65

Överklagan

Under anslagningstiden kan överklagan ske.
Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.