Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Tillväxt- och tillsynsnämnden

Den

Justerat protokoll

Tillväxt- och tillsynsnämndens protokoll 2021-09-15PDF

Justering

Anslagningstid

Justerat protokoll anslås under perioden -

Förvaring

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen, Skrantahöjdsvägen 35

Överklagan

Under anslagningstiden kan överklagan ske.
Läs mer här om hur du överklagar ett beslut.