Till Karlskogas startsida

Ändring av detaljplan för Alfred Nobels torg

Samråd

Ärendenummer

SBN 2021-00250

Samrådstid

13 juni - 4 juli 2024

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 -19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00.
  • Samhälle och serviceförvaltningens entré på Skrantahöjdsvägen 35, 691 42, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 07:30 -16:00. Fredag 07:30 – 14:00. OBS! Samhälle och serviceförvaltningen har stängt mellan 1 juli till 12 augusti 2024.

Planförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Planområde

Ändringsområdet är beläget i den centrala delen av Karlskogas kommun mellan Karlskoga bibliotek i söder och Hotell Alfred Nobel i norr. Torget ramas in av butiker, verksamheter, och restauranger.

Syfte

Syftet med ändring av detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kommunens riktlinjer för uteserveringar på Alfred Nobels torg ska kunna upprätthållas.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning kan lämnas ut på begäran.

Synpunkter senast 4 juli 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och Serviceförvaltningen
Plan och Geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen senast 4 juli kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2021-00250 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?