Till Karlskogas startsida

Ändring av Förslag till stadsplan för del av Karlskoga (industriområde vid Botorp)

Granskningstid: 24 april – 8 maj 2024

Ärendenummer

SBN 2023-00304

Granskningstid

24 april – 8 maj 2024

Utställningsplatser

  • Kommunens hemsida.www.karlskoga.se→Meny→Bygga, bo och miljö→Översiktsplaner och detaljplaner→Så kan du påverka→Planer på granskning.

Planförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Syfte

Syftet med planändringen är att hålla planen aktuell genom att justera bestämmelserna för att möjliggöra en mer flexibel byggrätt, inom ramen för den ursprungliga stadsplanens syfte och struktur.

Planhandlingar

Synpunkter senast 8 maj 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen senast 23 februari kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2023-00304 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Hjälpte informationen på denna sida dig?