Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Pågående detaljplaner och områdesbestämmelser

Här kan du ta del av information om pågående detaljplaner - vilka områden i Karlskoga som detaljplaneläggs just nu och vilken status de olika ärendena har.


Detaljplaneärende

Område

Syfte

Status

Uppdaterad

Förslag till stadsplan för del av Karlskoga (Idrottsområde m.m. å Carls-Åby) - Badhuset (ÄDP)

Nobelområdet

Justera planbestämmelser på gällande stadsplan

Bearbetning inför antagande

2023-03-20

Gasolen 2 mfl. del av Trindtorpsvägen

Björkborns-området

Möjliggöra för ny industri/verksamhetsmark

Bearbetning inför samråd

2021-03-19

Del av Gälleråsen 1:179 (Kilsta by)

Kilsta by

Möjliggöra för bostadsbebyggelse

Bearbetning inför samråd

2022-04-19

Bregården 2:77 – Hyttåsvägen

Centrum

Möjliggöra för kontorsändamål

Bearbetning inför samråd

2021-03-30

Häsängsskolan 2 m.fl

Häsängen

Möjliggöra bebyggelse för skoländamål

Bearbetning inför granskning

2021-05-01

Löjan 5 m.fl.

Sandviken

Möjliggöra för bostadsbebyggelse

Bearbetning inför samråd

2021-04-15

Karls Åby 2:2 - del av Lötgatan

Karls Åby

Möjliggöra för bostadsbebyggelse (hockeybostäder)

Bearbetning inför granskning

2023-03-17

Frökenborg

Valåsen

Möjliggöra för bostadsbebyggelse

Bearbetning inför samråd

2021-10-20

Hyttåsen 1

Centrum

Möjliggöra för padelhall

Bearbetning inför samråd

2021-04-22

Del av spoven 1 m.fl.

Centrum

Möjliggöra för bostadsbebyggelse, park samt parkering

Laga Kraft

2023-03-22

Nedre Aggerud

Aggerud

Möjliggöra för bostadsbebyggelse och en ökad utnyttjandegrad

Bearbetning inför granskning

2022-03-02

Kv. Råkan - Kulan m.fl.

Centrum

Möjliggöra för bostadsbebyggelse och centrumsändamål

Bearbetning inför granskning

2022-09-01

Bricketorp - Valåsen 2:65 (ÄDP)

Bricketorp

Ändring av detaljplan. Justering av planbestämmelser på befintlig bostadsmark

Laga kraft

2022-03-22

Södersolshöjden - Högåsen

Finnebäck

Möjliggöra för bostadsbebyggelse

Bearbetning inför samråd

2022-02-11

Äspenäs

Äspenäs

Möjliggöra för ny båtbrygga

Bearbetning inför antagande

2023-01-12

Skogsduvan 2 och 6

Centrum

Möjliggöra för ökad höjd samt utnyttjandegrad inom delar av fastigheterna

Bearbetning inför samråd

2021-10-06

Högåsen 2:139 m.fl, Västra Möckelnstranden, Etapp 2

Finnebäck

Möjliggöra för bostadsbebyggelse

Bearbetning inför samråd

2022-04-19

Norra Östervik - Udden, Östervik 2:71 ÄDP

Östervik

Möjliggöra för ändrad utnyttjandegrad

Bearbetning för granskning

2022-07-06

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Karlskoga kommun (Immetorp – Valåsen) ÄDP del 2

Valåsen

Möjliggöra för justeringa av prickmark samt järnvägsområde

Antagen

2023-03-21


Hjälpte informationen på denna sida dig?