Till Karlskogas startsida

Beställ gränsutvisning

Avgift för gränsutvisning timdebiteras enligt Lantmäteriets taxa. För uppgift om taxa se Lantmäteriets hemsida.


Namnet på den fastighet som gränsutstakningen gäller
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress
Faktureringsadress
Övriga kommentarer, exempelvis vilken av fastighetens gränser ärendet gäller

Hjälpte informationen på denna sida dig?