Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Gränser

Är du osäker på var din fastighetsgräns går så finns det olika sätt vi kan hjälpa dig på.

Ett första steg kan vara att beställa en kartkopia från förrättningsakten då fastigheten bildades. Ofta kan det vara tillräckligt för att skapa klarhet i gränsförhållandena. Kartan visar var gränsmarkeringarna ska finnas och ofta även mått mellan dessa.

Gränsutvisning

Behöver du hjälp med att lokalisera gränsmarkeringarna eller är gränsmarkeringarna borta kan du beställa en gränsutvisning. Vi hjälper dig då att söka och markerar gränserna med träläkt. Observera att dessa inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt i många fall.

Beställ gränsutvisning

Om ärendet gäller till exempel en skogs- eller landsbygdsfastighet är risken stor att gränserna inte är koordinatsatta och därmed inte möjliga att enkelt märka ut. Då kan istället en fastighetsbestämning behöva göras. Läs mer om fastighetsbestämning på Lantmäteriets hemsida.

Till Lantmäteriets hemsida, fastighetsbestämninglänk till annan webbplats

Särskild gränsutmärkning

För att sätta ut nya gränsrör med rättsverkan kan ni ansöka om särskild gränsutmärkning. Detta är en förrättningsåtgärd men innebär inga ändringar i fastighetsindelningen.

Särskild gränsutmärkning kan bara göras där det är helt uppenbart vilket som är gränspunktens riktiga läge. Om det finns några som helst oklarheter måste man istället göra en fastighetsbestämning. Särskild gränsutmärkning beställs via ansökan för lantmäteriförrättning.

Läs mer och ansök om lantmäteriförrättning

Fastighetsbestämning

Genom fastighetsbestämning får man ett rättsligt avgörande av var gränsen mellan fastigheter går eller vad ett servitut omfattar. Fastighetsbestämning beställs via ansökan för lantmäteriförrättning.

Läs mer och ansök om lantmäteriförrättning

Hjälpte informationen på denna sida dig?