Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Handläggning av strandskydd

Här beskriver vi vad som händer under handläggningen av din strandskyddsansökan. Du får här tips och råd om vad du ska tänka på när du skickar in en ansökan.

Skicka in ansökan och tillhörande handlingar

För att göra en strandskyddsansökan behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett och tillhörande handlingar.

Läs mer om vilka handlingar vi behöver ha för att kunna handlägga din strandskyddsansökan.

Vi handlägger ditt ärende

När din ansökan kommer in registrerar vi den och du får en bekräftelse på att den är mottagen. Har du inte fått ett brev om att vi mottagit din ansökan behöver du kontakta oss, det kan dröja upp till en vecka innan bekräftelsen kommer. Inom ett par veckor granskar och bedömer vi om åtgärden är möjlig att bevilja strandskyddsdispens för. Om det inte är möjligt att genomföra åtgärden får du information om det. Du kan också behöva komplettera din ansökan, då får du ett brev om det.

Under handläggningen kan vi behöva åka ut på plats för att bedöma om åtgärden är möjlig eller ej.

Handläggningstid för ansökan om strandskyddsdispens regleras i förvaltningslagen.

Handlingar saknas eller behöver förbättras

Du får ett brev där det står vilka handlingar som saknas.

Beslut

Alla som söker får besked när tillväxt- och tillsynsnämnden har fattat beslut. Beslutet skickas till dig som står som sökande.  

Giltighetstid

Har du fått strandskyddsdispens måste du påbörja åtgärden inom två år från beslutet och avsluta inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ny strandskyddsdispens.

Ansök om bygglov eller skicka in anmälan

För åtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste du ansöka och erhålla startbesked innan du får påbörja åtgärden. Du behöver dock invänta beslut om strandskyddsdispens innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.

Du behöver ansöka eller anmäla direkt när du fått ditt beslut om strandskyddsdispens, då det är giltighetstiden för strandskyddet som gäller för åtgärden.

Läs mer om bygglovsansökan och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?