Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Coronaviruset - samlad information från kommunen

Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån coronaviruset och covid-19. Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Uppdatering 27 augusti

Kommunen öppnar upp för uthyrning av lokaler

Från augusti hyr kommunen återigen ut lokaler till externa aktörer.

Uppdatering 8 juni

Öppna förskolan öppnar sin verksamhet ute

Från och med torsdag den 10 juni kommer öppna förskolan ha sin verksamhet utomhus.

Måndag - fredag klockan 9:30-12:30 kommer dom finnas i Doktorsparken med olika aktiviteter.

Mer information om UteÖppna

Mer information

Regionens lägesbild

Statistik och lägesbild, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Vilka kan vaccinera sig i Örebro län just nu?

Vaccination mot covid-19 i Örebro län. 1177.selänk till annan webbplats

Aktuell information om covid-19

Aktuellt om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Stängda och anpassade verksamheter utifrån det rådande läget

Karlskoga kommun har under hösten och vintern stängt och anpassat en lång rad verksamheter utifrån det rådande läget. Nya beslut fattas löpande utifrån det lokala läget och övriga myndigheters rekomendationer och restriktioner. Från och med den 7 juni kommer Karlskoga bibliotek, Strandbadet och Stråhallen öppnas upp för viss verksamhet.

Anpassade

Stöd & omsorg

Vaccination mot covid-19 Region Örebro länlänk till annan webbplats

Feriepraktikanter inom vård- och omsorg erbjuds andra platser

Totalt har 58 praktikanter erbjudits feriejobb inom vård- och omsorg. Kommunen har beslutat att erbjuda ungdomarna annat arbete. Beslutet har fattats för att minimera risken för smittspridning, skydda våra äldre och samtidigt erbjuda ett meningsfullt arbete för alla våra ungdomar. Berörda kommer att kontaktas via brev.

Flextrafiken underlättar resan till vaccinationsmottagningen

Det finns en ny flexpunkt vid vaccinationsmottagningen i Karlskoga. Det innebär att det är lättare för de som ska vaccinera sig mot Covid-19 att ta sig till mottagningen.

Flextrafiken underlättar resan

Karlskoga kommun underlättar vid vaccineringen

Det kommer att behövas mycket personal på vaccinationsmottagningarna under en tid framöver och Karlskoga kommun ser positivt på att våra medarbetare som vill och kan hjälper till där och har det som bisyssla. Är du intresserad gör du din intresseanmälan direkt till Region Örebro län:

Tack till dig som vill arbeta med vaccination mot covid-19, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Bokning av vaccination mot covid-19 för personal

När det är dags för vaccinering (utifrån prioriteringsordning): Du som är anställd i Karlskoga kommun får möjlighet att vaccinera dig på arbetstid alternativt byta tid mot tid. Stäm av med din chef huruvida du kan vaccinera dig på arbetstid eller om det behöver ske utanför arbetstid. Om medarbetare vaccineras utanför ordinarie arbetstid får medarbetaren tid mot tid motsvarande 30 minuter. Du bokar själva tid för vaccinering på 1177.se.

Vaccinering sker på någon av regionens upprättade noder för vaccinering mot covid-19. I Karlskoga öppnas en vaccinationsmottagning på Skrantahöjdsvägen 42, hus 10 (Transcoms före detta lokaler).

Vaccination mot covid-19 Region Örebro län, 1177.selänk till annan webbplats

Hemleverans av matvaror till äldre och andra riskgrupper

Karlskoga kommun och föreningen Funkis erbjuder hemleverans av matkassar till äldre och personer i riskgrupper.

Så här gör du för att beställa

 • Skriv en inköpslista. Den ska innehålla: vara, märke, vikt/förpackning, antal samt om du godkänner ersättningsvara om den vara du beställt är slut.
 • Ex: Grön mjölk, Arla, 1,5L, 2st
 • Skicka din beställning via e-post eller ring:
  Telefon: 076-948 87 47 Öppettider: 9-14
  E-post: handla@foreningenfunkis.se
  Beställning via e-post är först mottagen när ni erhållit bekräftelse med leveranstid samt leveransdag. Ditt e-postmeddelande måste innehålla: Namn, personnummer, adress (eventuell portkod) och telefonnummer.

Villkor för tjänsten

 • Kundnummer hos Ica Maxi Karlskoga eller Coop Forum Karlskoga. Om du inte har ett kundnummer så hjälper föreningen Funkis till att skaffa ett.
 • Inga kontanter eller kort, handlar endast via kundnummer.
 • Max ett inköp med hemleverans per vecka.
 • Två papperskassar per tillfälle.
 • Ålder 70+ eller annan riskgrupp.
 • Inga återköp.
 • Avgift 100 kronor för handling och utkörning.
 • Endast livsmedel, hygienartiklar och varor till hemmet, ej Triss, spel med mera.

Samarbete om covidavdelning

Det finns ett samarbete om en gemensam covid-avdelning för äldreomsorgen i Karlskoga, Degerfors och Laxå. Det är Karlskoga kommuns avdelning Treklövern på Karlskoga lasarett som ska kunna användas av brukare från de båda grannkommunerna.

Skola och förskola

Högstadiet går tillbaka till närundervisning

Från och med måndag den 17 maj, vecka 20, kommer elever på högstadiet få undervisning på plats.

Högstadiet går tillbaka till närundervisning

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär
att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du inte för smittan vidare.

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19 - region örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdatering av rekommendation för förskola och grundskola

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationerna som rör förskola och grundskola. Den innebär att även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Förändringen syftar till att skapa lugn, arbetsro och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Nu kan även barn och ungdomar testa sig för covid-19

Barn från och med sex år har möjlighet att testas för covid-19. Barn och ungdomar kan ha samma symptom som vuxna, men de är oftast mildare. För att dom inte ska vara borta från skolan för länge och inte föra smittan vidare är det nu viktigt att dom också testas vid lindriga symptom. Från och med den 8 september är det möjligt att boka tid via 1177 för provtagning av sitt barn.

Åtgärder för fritidshem, förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet

På grund av risken för smittspridning i samhället av Covid-19 behöver vi minska antalet personer som rör sig i våra lokaler. Vi har därför infört att hämtning och lämning av barn sker utomhus. Det innebär att du som vårdnadshavare lämnar ditt barn på skolgården vid hämtning och lämning. Personalen kommer att ha koll på skolgården under denna period.

Ansvaret att hänga kläder och väska faller på eleverna själva. Detta blir en bra träning.

Kontakt med personal sker med fördel per telefon och SMS. Skolan kan i undantagsfall boka enskilda möten med vårdnadshavare.

Hur agerar kommunen vid en konstaterad smitta

Vi vill förtydliga vad som gäller om personal, elev i skolan/förskolan eller vårdnadshavare konstateras smittad av Covid-19.

Förtydligande gällande hur kommunen ska agera vid smittaPDF

Beslut angående restauranger

Folkhälsomyndigheten har beslutat att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Servering på förskolor, grundskolor, sjukhus etc är undantagna och får fortsätta servera kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel mellan besökarna.

Information till offentliga kök med anledning av covid-19länk till annan webbplats

Gymnasie- och vuxenutbildning

Studenten 2021

På grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studenten vid Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors 2021 att fördelas på olika tidpunkter under fredagen den 11 juni. Max två (2) anhöriga får delta vid utspringet.

Studenten 2021

Fritidsgårdarna öppnar för högstadieelever

Fritidsgårdarna Skranta och Stacken öppnar sin kvällsverksamhet igen under vecka 5.

Fritidsgårdarna öppnar sin kvällsverksamhet på tisdag den 2 februari. Det kommer vara begränsat till max 20 besökare och ungdomar får bara träffas skolvis. Detta innebär att Skranta fritidsgård växlar mellan elever från Bredgårdsskolan och Skrantaskolan och Stacken fritidsgård bara tar emot elever från Österledsskolan.

I dagsläget är endast högstadieelever välkomna på fritidsgårdarna.

Fritidsgårdar - mer information

Kultur och fritid

Försiktigt öppnande av verksamhet

Efter att tidigare varit stängda eller haft anpassad verksamhet under en längre tid öppnar nu flera kommunala verksamheter upp sina dörrar. Öppnandet kommer att göras med stor försiktighet och hänsyn till rådande rekommendationer och riktlinjer från regeringen och övriga myndigheter.

Läs mer om vad som gäller på respektive verksamhet:

Näringsliv

Stödpaket till lokala företagare

Flera stödinsatser för lokala företagare har presenterats ochh fler kommer att komma. Näringslivet påverkas negativt av det rådande läget och för att Karlskoga även i framtiden skall vara attraktivt för både medborgare och företagare är det angeläget att kommunen värnar det lokala näringslivet i tider som dessa.

Anställda i Karlskoga kommun har vid skilda tillfällfällen fått två presentkort med ett värde av 300 kronor och vid det senare tillfället var summan 200 . Presentkorten är en av flera insatser som kommunen gör för att lindra effekterna av coronaviruset på näringslivet i Karlskoga.

Länkar

Verksamt.selänk till annan webbplats

Tillsammans kan vi bromsa smittan – tänk på det här:

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser om det är risk för trängsel – håll avstånd!
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Om du reser måste det ske smittsäkert
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

I Region Örebro län råder lokala rekommendationer om att munskydd ska användas i offentliga inomhusmiljöer samt att munskydd ska användas när du åker med kollektivtrafiken, oavsett vilken tid du reser.

Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka 1177.selänk till annan webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Viktiga länkar

Om vaccination mot covid-19

Om coronaviruset och covid-19

Information på olika språk

Tillgänglighetsanpassat material

Lokal information

Organisationer och stödlinjer för utsatta personer

Om och för barn

Stödlinjer för äldre