Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Coronaviruset - samlad information från kommunen

Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån coronaviruset och covid-19. Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Uppdatering 5 mars

Nu ökar smittspridningen – tillsammans kan vi bromsa den!

Antalet positiva fall av covid-19 fortsätter att öka i länet. Sedan några veckor finns en tydlig trend med en ökning av antalet nya fall av covid-19. Ökning sker i alla åldersgrupper förutom om de äldsta som är över 70.

Det är nu extra viktigt att vi alla följer de restriktioner som finns:

 • Umgås med så få som möjligt
 • Undvik platser där trängsel kan uppstå
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Om du reser måste det ske smittsäkert
 • Munskydd ska användas i kollektivtrafiken
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant

Lägesbild corona vecka 9, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Aktuell information om covid-19

Aktuellt om covid-19, krisinformation.selänk till annan webbplats

Stängda och anpassade verksamheter utifrån det rådande läget

Karlskoga kommun har under hösten och vintern stängt och anpassat en lång rad verksamheter utifrån det rådande läget. Nya beslut fattas löpande utifrån det lokala läget och övriga myndigheters rekomendationer och restriktioner.

Stängda

Anpassade

Stöd & omsorg

Kommunens ansvar vid vaccination mot covid-19

Karlskoga kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på särskilda boenden och de som har hemsjukvård. Även vuxna sammanboende till personer med hemsjukvård erbjuds vaccination av kommunens sjuksköterskor.

Har du endast hemtjänst, till exempel städ, dusch, larm, matlåda, stöd med hygien så är grundregeln att du själv ska boka tid och ta ditt vaccin på Regionens utpekade plats för vaccinering. Undantag görs för de som har omfattande hemtjänstinsatser och har stora svårigheter att förflytta sig på grund av kroppslig eller mental/kognitiv nedsättning. Ifall du inte kan boka färdmedel eller tid för vaccinering eller få hjälp av anhörig med det, så kan du be hemtjänstpersonalen om hjälp. Det är en fördel om du har bankID på dator eller telefon, men det går även boka tid för vaccinering via telefon.

Region Örebro län ansvarar för all annan vaccinering. Det finns en prioriteringsordning för vaccinationen i regionen. Kommunens vård- och omsorgspersonal och personer som har hemtjänst ingår i den högst prioriterade gruppen för vaccination.länk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19 Region Örebro länlänk till annan webbplats

Flextrafiken underlättar resan till vaccinationsmottagningen

Det finns en ny flexpunkt vid vaccinationsmottagningen i Karlskoga. Det innebär att det är lättare för de som ska vaccinera sig mot Covid-19 att ta sig till mottagningen.

Flextrafiken underlättar resan

Bokningen för personer som har hemtjänst öppnar

Region Örebro län planerar att öppna bokningen för alla som har hemtjänst. Från vecka 6 kommer personer som har hemtjänst och hushållsnära kontakter till den som har hemtjänst att kunna  boka tid för vaccination mot covid-19. Det kommer att finnas bokningsbara tider på alla fem vaccinationsmottagningarna i Örebro län.

Bokningen öppnar på måndag den 8 februari klockan 14:00 och görs via e-tjänsten på 1177.se eller via callcentret på 019-602 80 00.

Ingen vaccination av vård- och omsorgspersonal vecka 6

Under vecka 6 kommer det inte att finnas tider att boka för kommunens vård och omsorgspersonal. Orsaken är att tillgången på vaccin av märket AstraZeneca är osäker. När vaccin finns att tillgå kommer bokningen för personal inom äldreomsorgen återigen att öppna.

De medarbetare som redan har en inbokad tid för att få dos 2 ska fortfarande vaccineras.

Uppdaterad information om vaccinationen mot covid-19länk till annan webbplats (länk till 1177.se)

Karlskoga kommun underlättar vid vaccineringen

Det kommer att behövas mycket personal på vaccinationsmottagningarna under en tid framöver och Karlskoga kommun ser positivt på att våra medarbetare som vill och kan hjälper till där och har det som bisyssla. Är du intresserad gör du din intresseanmälan direkt till Region Örebro län:

Tack till dig som vill arbeta med vaccination mot covid-19, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Bokning av vaccination mot covid-19 för personal

När det är dags för vaccinering (utifrån prioriteringsordning): Du som är anställd i Karlskoga kommun får möjlighet att vaccinera dig på arbetstid alternativt byta tid mot tid. Stäm av med din chef huruvida du kan vaccinera dig på arbetstid eller om det behöver ske utanför arbetstid. Om medarbetare vaccineras utanför ordinarie arbetstid får medarbetaren tid mot tid motsvarande 30 minuter. Du bokar själva tid för vaccinering på 1177.se.

Vaccinering sker på någon av regionens upprättade noder för vaccinering mot covid-19. I Karlskoga öppnas en vaccinationsmottagning på Skrantahöjdsvägen 42, hus 10 (Transcoms före detta lokaler).

Vaccination mot covid-19 Region Örebro län, 1177.selänk till annan webbplats

Hemleverans av matvaror till äldre och andra riskgrupper

Karlskoga kommun och föreningen Funkis erbjuder hemleverans av matkassar till äldre och personer i riskgrupper.

Så här gör du för att beställa

 • Skriv en inköpslista. Den ska innehålla: vara, märke, vikt/förpackning, antal samt om du godkänner ersättningsvara om den vara du beställt är slut.
 • Ex: Grön mjölk, Arla, 1,5L, 2st
 • Skicka din beställning via e-post eller ring:
  Telefon: 076-948 87 47 Öppettider: 9-14
  E-post: handla@foreningenfunkis.se
  Beställning via e-post är först mottagen när ni erhållit bekräftelse med leveranstid samt leveransdag. Ditt e-postmeddelande måste innehålla: Namn, personnummer, adress (eventuell portkod) och telefonnummer.

Villkor för tjänsten

 • Kundnummer hos Ica Maxi Karlskoga eller Coop Forum Karlskoga. Om du inte har ett kundnummer så hjälper föreningen Funkis till att skaffa ett.
 • Inga kontanter eller kort, handlar endast via kundnummer.
 • Max ett inköp med hemleverans per vecka.
 • Två papperskassar per tillfälle.
 • Ålder 70+ eller annan riskgrupp.
 • Inga återköp.
 • Avgift 100 kronor för handling och utkörning.
 • Endast livsmedel, hygienartiklar och varor till hemmet, ej Triss, spel med mera.

Samarbete om covidavdelning

Det finns ett samarbete om en gemensam covid-avdelning för äldreomsorgen i Karlskoga, Degerfors och Laxå. Det är Karlskoga kommuns avdelning Treklövern på Karlskoga lasarett som ska kunna användas av brukare från de båda grannkommunerna.

Läget för vaccinering i kommunen

Nu är vaccinering av brukare inom vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och hemvård så gott som klar. Även personer som har stöd enligt LSS, personlig assistans samt brukare inom socialpsykiatrins boenden har från denna vecka kunnat få sin första dos vaccin mot covid-19.

Fantastiskt arbete med vaccineringen – läs hela texten

Skola och förskola

Åtgärder i årskurs 7–9 med anledning av Covid-19

För att begränsa antalet närvarande elever och personal i skolan kommer inte alla högstadieelever ha undervisning på plats samtidigt. På så vis minskar vi risken för trängsel.

Från och med den 8 mars kommer årskurs 9 ha undervisning på plats i skolan på heltid medan årskurs 7 och 8 kommer varva veckovis undervisning på plats med distansundervisning.

Åtgärder för årskurs 7-9

Uppdatering av rekommendation för förskola och grundskola

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationerna som rör förskola och grundskola. Den innebär att även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Förändringen syftar till att skapa lugn, arbetsro och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Nu kan även barn och ungdomar testa sig för covid-19

Barn från och med sex år har möjlighet att testas för covid-19. Barn och ungdomar kan ha samma symptom som vuxna, men de är oftast mildare. För att dom inte ska vara borta från skolan för länge och inte föra smittan vidare är det nu viktigt att dom också testas vid lindriga symptom. Från och med den 8 september är det möjligt att boka tid via 1177 för provtagning av sitt barn.

Åtgärder för fritidshem, förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet

På grund av risken för smittspridning i samhället av Covid-19 behöver vi minska antalet personer som rör sig i våra lokaler. Vi har därför infört att hämtning och lämning av barn sker utomhus. Det innebär att du som vårdnadshavare lämnar ditt barn på skolgården vid hämtning och lämning. Personalen kommer att ha koll på skolgården under denna period.

Ansvaret att hänga kläder och väska faller på eleverna själva. Detta blir en bra träning.

Kontakt med personal sker med fördel per telefon och SMS. Skolan kan i undantagsfall boka enskilda möten med vårdnadshavare.

Hur agerar kommunen vid en konstaterad smitta

Vi vill förtydliga vad som gäller om personal, elev i skolan/förskolan eller vårdnadshavare konstateras smittad av Covid-19.

Förtydligande gällande hur kommunen ska agera vid smittaPDF

Beslut angående restauranger

Folkhälsomyndigheten har beslutat att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Servering på förskolor, grundskolor, sjukhus etc är undantagna och får fortsätta servera kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel mellan besökarna.

Information till offentliga kök med anledning av covid-19länk till annan webbplats

Gymnasie- och vuxenutbildning

Justering i distans/fjärrundervisning i gymnasieskolan

Med anledning av besked från regeringen den 21 januari gällande justering av rekommendation om distans/fjärrundervisning i gymnasieskolan. Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras.

För Möckelngymnasiet innebär beslutet att under vecka 4 fortsätter distansundervisningen i samma omfattning som i dagsläget för att ge verksamheten möjlighet till planering inför förändringen. Elever får vidare information från sina mentorer om vad som gäller deras klass från och med vecka 5.

Fritidsgårdarna öppnar för högstadieelever

Fritidsgårdarna Skranta och Stacken öppnar sin kvällsverksamhet igen under vecka 5.

Fritidsgårdarna öppnar sin kvällsverksamhet på tisdag den 2 februari. Det kommer vara begränsat till max 20 besökare och ungdomar får bara träffas skolvis. Detta innebär att Skranta fritidsgård växlar mellan elever från Bredgårdsskolan och Skrantaskolan och Stacken fritidsgård bara tar emot elever från Österledsskolan.

I dagsläget är endast högstadieelever välkomna på fritidsgårdarna.

Fritidsgårdar - mer information

Gymnasieelever kan hämta ut skollunch

Från och med vecka 49 kan gymnasielever som har distansstudier hämta matlåda.

Kultur och fritid

Kulturskolan fortsätter med gruppundervisning på distans

Kulturskolan hade planerat att öppna för gruppundervisning från och med vecka 9, det beslutet pausas och Kulturskolans distansundervisning fortsätter som tidigare.

Förlängt beslut

Det beslut som togs den 8 februari om att hålla idrottsanläggningar öppna för föreningsverksamhet med träning för barn och unga födda 2002 förlängs från den 28 februari tills vidare.

Idrottsanläggningar fortsatt öppna för unga

Beslutet att tillåta föreningsverksamhet med träning i idrottsanläggningar för barn och unga födda 2002 förlängs till den 7 mars.

Omklädningsrum och duschar kommer fortsatt vara stängda med undantag från Strandbadet. Vid träning i anläggningarna ansvarar föreningen att man fortfarande förhåller sig till de allmänna råden.

Kommunen stänger, anpassar och ställer in

På grund av smittspridningen och Folkhälsomyndighetens beslut har Karlskoga kommun att från och med den 5 november stänga och anpassa en rad verksamheter samt ställa in evenemang. Se verksamheternas webbplatser/webbsidor för mer information.

Näringsliv

Stödpaket till lokala företagare

Flera stödinsatser för lokala företagare har presenterats ochh fler kommer att komma. Näringslivet påverkas negativt av det rådande läget och för att Karlskoga även i framtiden skall vara attraktivt för både medborgare och företagare är det angeläget att kommunen värnar det lokala näringslivet i tider som dessa.

Anställda i Karlskoga kommun har vid skilda tillfällfällen fått två presentkort med ett värde av 300 kronor och vid det senare tillfället var summan 200 . Presentkorten är en av flera insatser som kommunen gör för att lindra effekterna av coronaviruset på näringslivet i Karlskoga.

Länkar

Verksamt.selänk till annan webbplats

Allmänna rekommendationer

Träffa inte fler människor än nödvändigt, arbeta hemifrån om du har möjlighet. Var noga med din handhygien. Tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten, vilket vid dessa virus är mer effektivt än handsprit. När du behöver träffa människor: håll avstånd. Stanna hemma du är sjuk - testa dig redan vid milda symptom.

Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka 1177.selänk till annan webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Viktiga länkar

Om vaccination mot covid-19

Om coronaviruset och covid-19

Information på olika språk

Tillgänglighetsanpassat material

Lokal information

Organisationer och stödlinjer för utsatta personer

Om och för barn

Stödlinjer för äldre