Till Karlskogas startsida
Information

Begränsningar i handläggning inom lantmäteriområdet

För närvarande har Karlskoga kommunala lantmäterimyndighet begränsad tillgång till lantmäterihandlingar.

Det försenar handläggningen av lantmäteriförrättningar hos Karlskoga kommunala lantmäterimyndighet. Det påverkar också framtagandet av fastighetsutredningar och fastighetsförteckningar i detaljplanearbeten som utförs inom kommunen.

Statliga Lantmäteriet har sedan den 24 maj begränsat möjligheten, för bland annat kommuner att ta del av lantmäterihandlingar.

Konsekvenserna för Karlskoga kommun är att handläggningar hos den kommunala lantmäterimyndigheten påverkas så att kötid och handläggningstid blir längre. Inom detaljplaneärenden försvåras bland annat framtagandet fastighetsutredningar och fastighetförteckningar och detaljplaneärenden riskerar att bli fördröjda. Det är flera enheter inom Karlskoga kommun som nyttjar lantmäterihandlingarna i sin verksamhet.

Till följd av det inträffade begränsas möjligheter att svara på frågor och ge allmän service rörande fastighetsgränser, servitut med mera.

Vi har i dagsläget ingen information från statliga Lantmäteriet om när detta kan vara åtgärdat och vi arbetar parallellt med att hitta lösningar för att begränsa påverkan hos berörda verksamheter. Vi ber om överseende med detta och hoppas att det snart ska vara löst.

Hur gör jag under tiden?

Vill du ta del av lantmäterihandlingar? För närvarande hänvisar vi till Statliga Lantmäteriet. Länk till annan webbplats.

För handlingar i pågående lantmäteriärenden, kontakta din ansvariga handläggare.

För allmänna lantmäterifrågor kontakta Lantmäterimyndigheten.