Till Karlskogas startsida
Planerat arbete

Bron över Bullerdalsbäcken tillfälligt avstängd

Karta över avstängd bro vid bullerdalsbäcken. 

Bron över Bullerdalsbäcken byggs om och kommer att vara avstängd under byggnationen, vilken planeras att pågå cirka 14 dagar.

Bron och stigen utmed Svartälven upp till ängen vid kyrkan är avstängda under byggnationen (se karta med röd markering).