Till Karlskogas startsida
Planerat arbete
06 maj - 28 juni

Tillfällig avstägning Kyrkogårdsgatan

I samband med att Karlskoga Kraftvärmeverk gräver för fjärrvärme kommer det vara en tillfälligt avstägning på Kyrkogårdsgatan från korsningen Bergsmansgatan och 30 meter väster ut. Arbetet beräknas pågå mellan 6 maj och 28 juni.

Resterande vägsträcka från Badstugatan och öster ut kommer att ha ett körfält öppet där trafiken till och från fastigheterna kommer att kunna komma fram.