Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete

E18, Ekebykorset

Trafikverket håller just nu på att återställa Ekebykorset efter ett försök att bygga gång- och cykeltunnel under E18. När återställningen är klar början man färdigställa den nya cirkulationsplatsen.

Se Trafikverkets webbplats för uppdateringar, kontaktuppgifter och mer information.