Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete

Bygger gång- och cykelväg vid Blockstensvägen

Med start i slutet av oktober påbörjas arbetet med byggande av gång- och cykelväg vid Blockstensvägens södra sida, mellan Aprikosvägen och vändplatsen i väster.

Arbetet beräknas pågå under hösten och vintern 2022/2023. Under tiden arbetet pågår kan framkomligheten i närområdet påverkas.