Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Naturvård av bostadsnära skogsområden

Vecka 32 startar arbetet med naturvård av våra bostadsnära skogsområden i de östra delarna i Karlskoga.

Det innebär gallringar för att gynna tillväxt och nedtagningar av döda träd som kan innebära risk.

Områdena som det startas i är skogsdelen mellan Dianavägen och Masmästarvägen/Rostarvägen även kallad Stackfallsskogen.

Efter det kommer arbetet gå vidare med skogen från Österledsskolan uppåt längs med hela Österledens vänstra sida.