Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Byggande av gång- och cykelväg vid Lötgatan

Karlskoga kommun kommer att påbörja arbetet med byggande av gång- och cykelväg vid Lötgatans sydöstra sida. Arbetet beräknas starta under vecka 32 och beräknas färdigt hösten 2022.

Vi hoppas att fastighetsägare på Lötgatan har överseende med de eventuella olägenheter som kan uppstå vid in- och utfarter till fastigheterna under byggtiden.

Kontaktuppgifter

Namn: Fredrik Bystrand

Telefonnummer: 0704162688