Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete
19 april - 03 juli

Takbyte på kommunstyrelsens hus

Det arbete som inletts med att byta tak på kommunstyrelsens hus kan begränsa framkomligheten något kring huset på Katrinedalsgatan 4.

Takarbetet kommer att pågå under maj och juni. Under tiden råder något begränsad framkomlighet kring fastigheten på grund av ställningen, men ingenting som påverkar varken gång-, cykel- eller biltrafik avsevärt.

"Säkerheten är det viktigaste för oss och en bra ställning är en viktig del i det säkerhetstänket. Vi kommer även installera en bygghiss på baksidan mot parkeringen, för att underlätta och tidsbespara arbetet för våra byggare. Vi kommer gå regelbundna skyddsronder tillsammans med vår ramavtalspart, Karlskoga Bygg och Anläggning AB, och deras skyddsombud för att säkerställa att arbetsplatsen är säker", säger kommunens projektledare Sebastian Pisoni.