Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete

Byggnation Storängstrand-Finnebäck

Just nu pågår en byggnation av infrastruktur för ett nytt bostadsområde, Storängstrand-Finnebäck. Under byggnationen kan framkomligheten variera.

Information till boende i Finnebäck

Som ni på ett eller annat sätt redan lagt märke till så pågår arbetet för fullt med att bygga ett nytt bostadsområde intill ert bostadsområde. Under byggnationstiden är framkomligheten begränsad.

I början av vecka 19 kommer vi att påbörja grävarbeten med en lite komplicerad sträcka inne i befintligt kvarter. Några av er fastighetsägare kommer vara direkt berörda av arbetet då befintliga tillfartsvägar till era fastigheter stängs av helt. Ni berörda fastighetsägare kommer att behöva parkera era fordon tillfälligt på anvisad yta (se länken nedan).

Vi strävar efter att snabbast möjligt kunna öppna upp igen och att ni inte ska påverkas mer än nödvändigt.

Tillfartsväg för alla boende längs sträckan kommer tillfälligt vara den södra vägen ifrån Dollarstore, förutom fastighetsägare 2:111 och 2:112.

Se tillfällig karta, pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

På nedanstående bild kan du ta del av framkomligheten:

  • Grön markering= Begränsad framkomlighet, byggtrafik
  • Röd markering= Stopp
  • Lila markering= Arbetsområde, ingen får vistas inom arbetsområdet utan godkännande av byggledare
  • Orange markering= Kommande arbete, begränsad till ingen framkomlighet periodvis

Kontaktuppgifter

Namn: Daniel Berg

Titel: Projektkoordinator tekni

Telefonnummer: 0586-61272