Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete

Byggnation Storängstrand-Finnebäck

Just nu pågår en byggnation av infrastruktur för ett nytt bostadsområde, Storängstrand-Finnebäck. Under byggnationen kan framkomligheten variera. Vägarbete förväntas pågå fram till oktober 2022.

Under vecka 22 kommer markarbeten att påverka framkomligheten i södra delen av Finnebäck.

På nedanstående bild kan du ta del av framkomligheten:

  • Grön markering= Begränsad framkomlighet, byggtrafik
  • Röd markering= Stopp, förbud mot gående, cyklister, mopedklass 2 och all överig trafik utan tillstånd
  • Orange markering= Kommande arbete, begränsad till ingen framkomlighet periodvis

Kontaktuppgifter

Namn: Daniel Berg

Titel: Projektkoordinator tekni

Telefonnummer: 0586-61272