Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun
Planerat arbete

Geotekniska undersökningar

Den 13 januari startar geotekniska undersökningar längsmed Strandpromenaden. Arbetet beräknas att pågå i cirka en vecka.

Under arbetet kommer en del buller att förekomma.