Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Hämta sand för privat bruk

Nu börjar kylan krypa sig på allt mer, därför vill vi påminna om att kommunen erbjuder gratis sand för halkbekämpning.

På Svetsarevägen i Karlberg finns det gratis sand att hämta för privat bruk. Ta med egen spade och hink eller liknande när du hämtar. Platsen är skyltad.

Sanden kan bland annat användas för att sanda utanför den egna fastigheten och på så sätt undvika halkolyckor för förbipasserade.