Stäng
Logga för Karlskoga kommun
Planerat arbete

E18, Ekebykorset, Karlskoga

Trafikverket bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. .

Bygget förväntas stå klart tidigast våren 2023.

För mer information och kontaktuppgifter se Trafikverkets webbplats.