Stäng
Logga för Karlskoga kommun
Planerat arbete

E18, Ekebykorset, Karlskoga

Trafikverket bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.