Till Karlskogas startsida

Kungörelse kommunfullmäktige 2024-06-17

Tid: Måndagen den 17 juni 2024, klockan 13:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Hotell Alfred Nobel, Torget 1

1. Information kommunfullmäktiges sammanträde 2024
2. Skattesats för 2025
3. Mål och budget 2025-2027
4. Planeringsstrategi (ÖP)
5. Sammanställning över ej färdigbehandlade motioner maj 2024
6. Inkomna handlingar KF 2024-06-17

Ärendelista och handlingar

Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kan du inte vara med på plats kan du i stället följa sammanträdena via vår webbsändning på karlskoga.se eller på Cityradion 97,0 MHz.

Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande