Till Karlskogas startsida

Möjlighet att ansöka om ett extra föreningsstöd

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder därför ekonomiskt stöd till Karlskogas föreningar.

Nu är det hög tid för din förening att söka extra bidrag. Ni som inte fick ta del av det extra bidraget under våren har chans att söka nu under hösten igen.

Föreningsstödet avser föreningar som utöver det vanliga föreningsbidraget behöver ekonomiskt stöd till specifika satsningar (ej för ordinarie drift). Det är två ansökningstillfällen per år, senast 15 april samt senast 15 oktober och samtliga ansökningar kommer att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Vid beslut kommer nämnden att främja ansökningar som har för avsikt att arbeta med utvecklingsarbete inom områdena:

  • aktivt motverka diskriminering
  • mer jämställda föreningar
  • integrationsarbete

Var noga i er ansökan med att specificera hur det sökta bidraget ska användas och hur det kan kopplas till de angivna områdena. Ansökningar som inte specificerar eller kan koppla sökt bidrag till dessa områden kommer att få avslag på sin ansökan. Observera också att detta gäller specifika satsningar, inte er ordinarie drift.