Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Nu kan elintensiva företag ansöka om elkostnadsstöd hos Energimyndigheten

Energimyndigheten öppnar systemet för ansökningar inom elkostnadsstödet för elintensiva företag. Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra året. Elkostnadsstödet kan sökas fram till den 17 april 2023.

Stödet ska lindra konsekvenserna för företagen som drabbades hårt av höga elpriser förra året. Stödet går till företag i hela Sverige som har en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona och därför räknas som elintensiva.

Stödet gäller för perioden oktober–december 2022. Som mest kan stödet uppgå till cirka 20 miljoner kronor per företag eller koncern. För att stödet ska betalas ut ska företagets beräknade stödbelopp uppgå till minst 50 000 kronor.

På Energimyndighetens hemsida finns möjlighet att göra en preliminär beräkning för att se om företaget har rätt till stöd, och i så fall hur mycket.