Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Projektet Inre driv lyftes under konferens på Mötesplats Kupolen

Lisa Arenö, projektledare för Inre driv tillsammans med deltagare

Lisa Arenö, projektledare Inre driv tillsammans med deltagare Caroline Otter

Under måndagseftermiddagen 30:e januari samlades inbjudna från politiken, näringslivet, föreningslivet, coacher med flera på Mötesplats Kupolen för att lyssna och ta del av det lokala projektet Inre driv – en resa mot arbete. Metoden har varit att undersöka om Trainstation-konceptet funkar som arbetsmarknadsåtgärd. Och det gör det – med besked!

Projektet Inre driv är ett ESF-finansierat (Europeiska socialfonden) projekt som startade 2021 med målet att få fler individer, som står långt från arbetsmarknaden, att komma närmare jobb eller studier. Att göra stegförflyttningar i både tekniska/digitala och sociala färdigheter har visat sig lyckosamt och verksamheten kommer fortsätta under Kompetens försörjningsenheten våren 2023. Metoden som har testats i projektet är att använda Trainstation-konceptet där individen själv får delta i kreativt skapande och tekniska färdigheter för att låta dem hitta sitt inre driv, samt även inkludera mjuka värden så som självkänsla, självtillit och nöjdhet. Projektet har bedrivits på Mötesplats Kupolen där ESF-bidraget gav förutsättningarna för att bygga upp den digitala miljön.

Nils Varg, Enhetschef Individ - och familjeomsorgen, är initiativtagare till projektet och tillsammans med Lisa Arenö, projektledare för Inre Driv, ser han positivt på den utveckling som projektet medfört.

”Att vi jobbat så fokuserat med att se varje deltagare, individanpassa och skapa ett tryggt och lustfyllt klimat har det gett förutsättningar för personernas utveckling. Både på det digitala och sociala planet! ”, säger Lisa.

Målet med Inre driv har varit att under genomförandefasen utbilda 60 män och kvinnor med sammansatt problematik i en anpassad utbildning i digitala färdigheter, för att på sikt ha möjligheten att komma ut i arbetslivet. Målet var att 10% av deltagarna skulle komma ut i arbete och slutresultatet nu, 1,5 år senare, visar att 25% av deltagare har fått ett jobb. Första deltagargruppen började i augusti 2021 och när projektet nu avslutas har 61 personer i 6 grupper deltagit under 10-20 veckor.

Lisa Arenö, projektledare Inre driv, Andreas Petersen, Partnertech, Linnea Nilsson, Lasertech och Andreas Heydeck, digitaliseringsledare Karlskoga kommun

Lisa Arenö, projektledare Inre driv, Andreas Petersen, Partnertech, Linnea Nilsson, Lasertech och Andreas Heydeck, digitaliseringsledare Karlskoga kommun gav besökarna en digital framtidsspaning

Måndagseftermiddagen bjöd på en presentation av Inre driv där positiva resultat från att Trainstation-konceptet har fungerat bra visades upp. Det var även inspirerande föreläsningar om teknikens framgång, samt teknikspaning i digitaliseringen vi står inför. Deltagare som medverkat i Inre driv fanns även på plats under konferensen och delade med sig av sina upplevelser.

”Det var verkligen stället där jag kom över tröskeln och hamnade på rätt sida. … Jag har väl insett att jag har så mycket mer att jobba på”. (Deltagare Inre driv)

”Det var början till att få självförtroende igen. … Det stärkte mig otroligt. Det fick gå i sin egen takt. Vi testade på allt möjligt”. (Deltagare Inre driv).

Mötesplats Kupolen

Mötesplats Kupolen är en verksamhet inom Karlskoga kommun som bland annat vänder sig till ungdomar genom verksamheterna Ungdomens hus och Digitalt Skapande. Här kan ungdomarna själva kan vara med och förverkliga sina idéer och drömmar under flera kvällar i veckan.

Läs mer om Mötesplats Kupolen och dess öppettider