Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Satsning för att ta tillvara på kompetens hos nyanlända

På uppdrag av Karlskoga kommun har Örebro Stadsmission fått ansvaret att driva det så kallade Lotsprojektet. Målet med satsningen är att ta tillvara den stora potential som finns hos nyanlända massflyktingar i form av arbetslivserfarenhet och kompetens.

Lotsen kommer kartlägga tillgänglig kompetens och matcha den mot praktikplatser hos civilsamhälle och näringsliv. Målet är att 50 procent av deltagarna ska hitta en praktikplats, studier eller annan sysselsättning under projekttiden som löper fram till november 2023.

För oss är det här en satsning på både kort och lång sikt. På kort sikt vill vi göra stor skillnad för många nyanlända, på lång sikt vill vi etablera relationer för att se om det finns jordmån för en Karlskoga Stadsmission. -Fredrik Karlsson, direktor på Örebro Stadsmission.

Genom satsningen på Lotsprojektet hoppas Karlskoga kommun att många starka värden ska komma flyktingarna till del. Dels vill man öka förståelsen för hur samhället fungerar, peka på de möjligheter till etablering som finns liksom utveckla språkkunskaper i både svenska och engelska. Löpande kommer deltagarna också utveckla sitt nätverk och få fler personliga kontakter.

Lotsprojektet har blivit möjligt tack vare anslag från Länsstyrelsen. Idag finns en lots anställd för att utveckla projektet, Sara Fransson, som tidigare har varit aktiv kring flyktingmottagande inom USIK (Ukrainian Support in Karlskoga), en verksamhet som Örebro Stadsmission sponsrat med lokaler sedan våren -22.

Det känns fantastiskt fint att kunna fullfölja det arbete vi startat men nu med ännu större resurser och med uppbackningen av all den kompetens och de nätverk som Örebro Stadsmission sitter på, säger Sara. Det här stärker våra möjligheter att nå målet om 50 procent nyanlända i praktik eller studier.