Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Rekryteringsresa till Finland

Karlskoga har hört till finskt förvaltningsområde sedan 2012 och behov av tvåspråkig personal är omfattande, framför allt inom vård- och omsorg.

På grund av arbetsinvandringen från Finland till Karlskoga under 60- och 70-talet bor det många med sverigefinska rötter i kommunen och därför ansökte Karlskoga att bli finskt förvaltningskommun 2012.

Att ingå i ett finskt förvaltningsområde innebär bland annat att kommunen är skyldig att ordna förskola och äldreomsorg på finska om någon begär det. De personer som vill använda finska i kontakten med kommunen och andra myndigheter har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt. Därför är det extra viktigt med tvåspråkig personal så man uppfyller dessa krav.

Tidigare har kommunen haft en text i platsannonser om önskemål av finska i kärnverksamheterna, men det har inte mynnat ut i det resultat som önskades. Kommunalrådet Tony Ring medverkade i ett av Sverigefinska rådets möten och ansåg att man borde komma åt detta på något annat sätt.

Eftersom mer konventionella sätt att hitta fler tvåspråkiga medarbetare inte gett önskat resultat måste vi hitta nya vägar. Ett av ledorden i Karlskoga kommuns vision är att vi är innovativa och därför är jag glad att vi nu tar till ett helt nytt grepp i rekryteringsarbetet. Ska bli otroligt spännande att utvärdera resan till Finland och förhoppningsvis är det här ett viktigt steg mot målet att kunna anställa fler tvåspråkiga medarbetare inom barn- och äldreomsorg, säger Tony Ring kommunalråd.

Under hösten 2022 deltog kommunens minoritetsstrateg på webbinarium ”Nya vindar inom äldreomsorg” som anordnades av Metropolia yrkeshögskola i Helsingfors. Då föddes idén att delta i en rekryteringsmässa den 17 januari 2023.

Vi är tre personer som åker till Finland den 17 januari och deltar i rekryteringsmässan på Metropolia yrkeshögskola under förmiddagen. På eftermiddagen deltar vi i digital presentation för andra yrkeshögskolor i Finland. Vi utgår från Karlskoga kommuns vision - Välkomnande, kloka och innovativa Karlskoga, och hoppas att vi väcker studenternas intresse och får hit kompetenta yrkesutövare, säger Anne Ågren minoritetsstrateg i Karlskoga kommun.