Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kommunkompassen 2022

Karlskoga kommun kan nu presentera ännu ett fint resultat som bekräftar att vi jobbar med rätt saker, på rätt sätt – allt för våra kommuninvånares bästa!

*Genomsnitt av poäng för kommuner som har genomfört KKP 2020-2022

Kommunkompassen - en studie genomförd av SKR (Sveriges kommuner och regioner) visar att vi fortsätter utveckla och ständigt förbättra våra verksamheter. Man har i denna utvärderat kommunens förmåga att skapa förutsättningar för att styra och leda organisationen, utifrån ett helhetsperspektiv, för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Det totala resultatet är tydligt högre än genomsnittet av jämförbara kommuners resultat!

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar.