Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Bra resultat för Den g(l)ömda resursen

Projektet Den g(l)ömda resursen är nu avslutat med ett bra resultat. 77 procent av deltagarna har gått ut i egen försörjning. Syftet med projektet var att ta till vara på potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare.

Projekt Den g(l)ömda resursen pågick från 2020 till december 2022 och var ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Örebro kommun. Projektet finansierades av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Totalt var 317 personer inskrivna i projektet. 77 procent av dem har gått ut i egen försörjning, varav 36 procent i arbete och 41 procent i studier.

Åtta av tio deltagare i projektet som gått ut i arbete arbetar inom rätt bransch utifrån tidigare utbildning och erfarenhet. Till exempel som statistiker, administrativa tjänstepersoner, logistiker, samt ingenjörer inom IT, bygg och kemi.

Fortsatt arbete

Karlskoga kommun kommer använda kunskaperna om det individbaserade arbetssättet, som använts i projektet, i sitt fortsatta arbete med arbetslösa och försörjningstagare. All personal inom Kompetensförsörjningsenheten har påbörjat en utbildning om individbaserat arbetssätt, som kommer pågå under vintern.

Arbetet kommer att fortsätta med målet att ha minst fem procent praktikplatser vigda åt utlandsfödda som står en bit från arbetsmarknaden.

Karlskoga kommun ser fram emot att de personer som kommit ut i olika verkamheter i kommunen, tack vare projektet, kommer att inspirera till ett fortsatt bra arbete.