Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Socialförvaltningen och Vuxnas Lärande samarbetar för att bidra till att säkra kompetensförsörjningen inom kommunens vård- och omsorgsområden.

Under 2022 startades sammanlagt fyra utbildningsomgångar på Vuxnas Lärande som samtliga syftar till att rusta individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta genomförs med verktyg och kompetenser som krävs för ett instegsjobb inom den kommunala vård- och omsorgsapparaten som annars riskerar stor brist på kompetens.

Utbildningarna, som döpts till Servicemedarbetare Vård och Omsorg, drivs dels som så kallade kombinationsutbildningar där man läser SFI parallellt, och dels med inriktning mot personer som blivit arbetslösa under pandemin. Den sistnämnda delen finansieras av Europeiska Socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av Covid-19 pandemin.

Det här är en verksamhet, och ett lyckat samarbete, som verkligen gör skillnad på många plan. Vi tror att den här kompetensen på instegsnivå blir en viktig pusselbit för att lösa en del av de utmaningar vi har och kommer att få när det gäller kompetensförsörjning inom vården. Vår förhoppning är att andra medarbetare, så som undersköterskor och sjuksköterskor, kan lägga mer fokusera på den typen av vårduppgifter som kräver deras utbildningsnivå. Det kommer också att kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för de medarbetare och yrkesgrupper som redan finns inom socialförvaltningens verksamheter samt möjliggöra för andra att komma in på arbetsmarknaden. – Eva Persson, Biträdande förvaltningschef Socialförvaltningen.

Karlskoga kommun firar nu att första gruppen kan titulera sig som Servicemedarbetare Vård och Omsorg och att flera av dem redan är på väg ut mot sina första anställningar, oftast som timvikarier på äldreboenden.

Från Vuxnas Lärandes sida ser vi hur det här gör nytta på så många sätt, dels det som Eva nämner, men också att de individuella deltagarna fått möjlighet att växa och förvärva adekvata kompetenser som kan bli deras språngbräda ut i yrkeslivet. Vi ser också hur språkutvecklingen får en annan styrka utifrån meningsfullheten i en Yrkesutbildning vilket visar att vi är på rätt väg med den här typen av kombinationsutbildningar som ett viktigt komplement i vår verktygslåda. – Anette Larslin, Rektor Vuxnas Lärande.

Den första gruppen tillhör de som inte har läst SFI utan enbart läst gymnasiekurser om sammanlagt 400 poäng under totalt 28 veckor. Utbildningen har genomförts 30 procent i skolan och 70 procent på praktikplats på vårdboendena Lötängen och Skranta Gammelro. En fin kombination som gett eleverna en bra grund inför kommande arbetsliv!

Nu fortsätter de övriga tre grupperna sina utbildningar och totalt nästan 50 elever förväntas att i omgångar ha genomgått utbildningen till Servicemedarbetare Vård och Omsorg fram till och med sommaren 2023. Vid det laget kommer de flesta äldreboenden stöttat i utbildningen som utgör en del av lösningen på den kompetensförsörjningsutmaning som vi står inför.