Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Socialtjänstministern på besök i Karlskoga

Representanter från Karlskoga kommun tillsammans med socialtjänstministern under fredagens besök i Karlskoga. På bild från vänster: Magnus Ahlberg, tf. förvaltningschef på skolförvaltningen, Helen Willyams, förvaltningschef på socialförvaltningen, Lars Hultkrantz, ordförande i barn och utbildningsnämnden, Ola Karlsson, ordförande i socialnämnden, Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande, Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister och Anna Danielsson, ledamot i kommunstyrelsen.

Under fredagen 9 december fick Karlskoga kommun besök av socialtjänstminister, Camilla Waltersson Grönvall. Under besöket fick Waltersson Grönvall ta del av flera goda exempel på förebyggande arbete inom Karlskoga kommuns verksamheter.

Ett av exemplen som togs upp under besöket var kommunens verksamhet Rymden - en stödverksamhet för barn och unga med föräldrar i missbruk eller med psykisk ohälsa. Rymden är en verksamhet som funnits i ett antal år och och där man sett att det stöd som erbjuds till barn och unga gör skillnad, inte bara för barnen utan också för hela familjen.

Samarbeten med goda resultat

Ett annat exempel som presenterades var ett arbete där socialen och skolan jobbar tätt tillsammans, där man nyligen satt gemensamma mål för barn och ungdomar som far illa, eller riskerar att fara illa. Det är ett prioriterat område där man tillsatt extra resurser för att kunna arbeta förebyggande med utsatta barn.

Under besöket gjordes även ett stopp på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden, Torpdalen. Där fick socialtjänstministern höra om ett lyckat samarbete mellan vuxenutbildningen, äldrevården och kompetensförsörjningsenheten inom Karlskoga kommun. Samarbetet har resulterat i att en kombinationsutbildning inom social omsorg tagits fram, vilket har gjort att personer som står utanför arbetsmarknaden får möjlighet till att komma ut i arbete samtidigt som behovet av arbetskraft inom äldrevården kan tillgodoses.

Det har varit väldigt intressant att få besöka Karlskoga och ta del av så goda exempel som jag har fått göra här idag. Sådana här besök ger hopp, sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, under dagen.

Karlskoga ett av stoppen

Karlskoga är en av de kommuner som socialtjänstministern besökt i år och under nästa år är det fler kommuner i landet som står på tur. Syftet med besöken är dels att få ta del av goda exempel från kommuner som lyckats med det förebyggande arbetet men också besöka kommuner som brottas med utmaningar inom området.