Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Årets nytänkare inom arbetsterapi

Karlskoga kommuns arbetsterapeuter
Tre bilder från prisutdelningen

På den årliga utbildningsdagen för arbetsterapeuter i Örebro län utnämndes Karlskoga kommuns arbetsterapeuter som årets nytänkare inom arbetsterapi. Priset får de för att de på ett innovativt och nytänkande sätt tagit sig an kompetensutvecklingen inom gruppen, och skapat en metod för att säkerställa en likvärdig vård oberoende av vilken arbetsterapeut man som vårdtagare träffar.

När man arbetar som arbetsterapeut i en kommun krävs det att man har en bred kompetens och kan lite om mycket. Detta betyder att det är ett stort kompetensområde att hålla sig ajour inom, vilket kan vara en utmaning när tempot är högt och tiden är knapp. För att råda bot på detta bildades tre kompetensgrupper inom olika områden; neurologiska sjukdomar, rörelserelaterade sjukdomar samt neuropsykiatriska sjukdomar. Kompetensgrupperna möjliggör att utvecklingsarbetet kan bedrivas mer strukturerat inom yrket. Inom varje grupp ser man till att bli expert inom sitt område genom att bland annat avsätta tid för att arbeta med kompetensutveckling, ha koll på utbildningar och metoder, läsa forskningsrapporter och sedan med hjälp av en framtagen mall dela med sig av sin expertkompetens till samtliga inom arbetslaget.

”Det blir en likvärdig behandling för vårdtagaren när alla inom arbetslaget har ungefär samma kunskap.”
- Victoria Andersson, arbetsterapeut

Det är nu detta innovativa arbetssätt som Karlskoga kommuns arbetsterapeuter får pris för.

”Vi blev väldigt överraskade! Det är oerhört kul att detta uppmärksammas. Att ta emot pris gör vi ju inte varje dag. Vi är dessutom väldigt stolta över att få varit en del av utvecklingen av detta nytänkande arbetssätt.”
– Emma Lindgren, arbetsterapeut

Om priset

Årets nytänkare inom arbetsterapi är ett kvalitetspris för arbetsterapeuter i Örebro län. Priset är instiftat av Utbildningsgruppen för Arbetsterapeuter och ska tilldelas enskild arbetsterapeut eller en mindre grupp som visat prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som utvecklar arbetsterapin. Arbetet ska kännetecknas av höga ambitioner och framåtanda.

Juryns motivering

Arbetsterapeuterna i Karlskoga kommun har skapat utvecklingsgrupper för att över tid arbeta med att skapa en kunskapsbank kring ämnet arbetsterapi och de patientgrupper och diagnoser man möter.

Utvecklingsgrupperna arbetar systematiskt, engagerat och fokuserat med att samla material, upprätta vårdprogram, knyta kontakter med till exempel kompetenscentra, diagnosspecifika förbund, patientföreningar och forskningsmiljöer. Detta samlas till en lokal kunskapskatalog där samtliga kollegor får tillgång till det senast evidensbaserade materialet för att kunna ge så bra rehabiliteringsinsatser som möjligt.

Nya som gamla medarbetare kommer att kunna söka stöd kring lämpligt arbetssätt eller intervention runt olika diagnosgrupper. Utvecklingsgrupperna i sig skall även agera som expertgrupp gentemot övriga kollegor som söker stöd i sitt arbete.