Stäng
  • I dag låter VMA-testet högre än vanligt Klockan 15.00 i dag, måndag, testas VMA-signalen. Till dagens test har fler anläggningar installerats i Karlskoga vilket gör att signalen kommer att låta högre än vanligt. Detta för att säkerställa att alla hör den tydligt.
Logotyp för Karlskoga kommun

Vad gör Karlskoga kommun för att minska elförbrukningen?

LED-lampor i en gran

Energisituationen är just nu kraftigt ansträngd i Sverige och Europa. EU:s medlemsländer har med anledning av det kommit överens om att minska elförbrukningen. Karlskoga kommun vidtar olika åtgärder för att bidra till en minskad elanvändning. Åtgärderna görs i huvudsak för att säkra elförsörjningen och bidra till att alla ska få lägre elpriser.

Kommunens verksamheter har fått i uppdrag att fortsatt se över elförbrukningen i sin verksamhet, både när det gäller stora och små åtgärder. Arbetet pågår löpande, inledningsvis under hösten och vintern. Vid alla åtgärdsförslag har det gjorts en avvägning mot eventuella konsekvenser utifrån trygghet, hälsa, trivsel, kostnad och vilken effekt som åtgärderna ger.

Åtgärder för att minska elförbrukning i Karlskoga kommun:

Julbelysning

Jul- och vinterbelysning som sätts upp varje år under vinter och inför jul är något som bidrar till trivsel och gör Karlskoga attraktivt. Jämfört med annat så förbrukar den relativt lite el, men vi ska självklart ändå vara sparsamma. De senaste åren har julbelysningen bytts ut till LED-belysning som är mer energisnåla. Kommunens alla verksamheter har fått i uppgift att placera julbelysning i de kommunala lokalerna sparsamt och på ett klokt sätt.

Utomhusbelysning

Karlskoga kommun ser över utomhusbelysningen i anslutning till offentliga fastigheter. Där det är möjligt kommer belysningen minskas ner, exempelvis genom att släcka tidigare eller släcka ner helt vissa tider på dygnet. Belysning är en viktig faktor för trygghet, speciellt under den mörka tiden på året. Innan belysning släcks görs därför alltid en avvägning utifrån trygghet och säkerhet.

Elljusspår

Nobelspåret och Bråtenspåret har sedan tidigare ny LED-belysning. Åtgärderna med byte till annan belysning vid Bråtenspåret ger en besparing på 35 000 kWh.

Belysningen i Bråtens elljusspår och Nobelspåret kortas ner med en timme och släcks vid 22.00. Aggerudsspårets belysning fortsätter som tidigare att vara tänt dygnet runt då det är sammanlänkat med den upplysta cykelbanan.

Inomhusbelysning

Arbetet med att byta ut äldre armaturer mot energisnål belysning i kommunens fastigheter pågår löpande sedan många år och kommer att fortsätta framöver. Översyn görs så att styrning fungerar optimalt samt att ljuskällan byts ut till LED-belysning.

Ventilation och inomhustemperatur

Det pågår en översyn av kommunens fastigheter för att kunna optimera ventilationen i lokalerna. Bland annat ses drifttider för ventilationen över tillsammans med alla kommunens verksamheter. Detta är ett arbete som är pågående sedan tidigare, men som har intensifierats senaste tiden. Även inomhustemperaturer ses över i kommunens fastigheter för att se hur de kan justeras.

Idrottsanläggningar

Det görs en översyn av belysning i anslutning till kommunens indrottsanläggningar för att anpassas efter de tider de används.

Baggängens IP får ändrade tider för belysningen
Söndag - torsdag fram till 21.00
Fredag och lördag fram till 22.00

Bastuanläggningar

Kommunen ser över sina öppettider för bastuanläggningar.

Stråhallens bastu är stängd tills vidare och Strandbadet ändrar öppettiderna för bastuanläggning så att de anpassas till de tider när de används mest.
Läs mer om Strandbadets öppettider för bastu.

Solceller

Karlskoga kommun har flera solcellsanläggningar på totalt 192 kW installerad effekt, i år har de hittills producerat 191 000 kWh.

Energirådgivning

Många Karlskogabor frågar just nu efter råd och stöd för att sänka sin elförbrukning och på så sätt bidra till att minska sin elanvändning. Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri tjänst som Karlskoga kommun erbjuder alla privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer.

Så kan du spara energi