Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Goda resultat för Karlskoga i Cykelfrämjandets nationella mätning

Arbetet med att utveckla och förbättra cyklingen i Karlskoga kommun pågår löpande under året. I Cykelfrämjandets undersökning Cyklistvelometern 2022 visar det att Karlskoga generellt sett visar sig bättre än andra små kommuner, men har förbättringsområden som det fortsatt kommer arbetas med.

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Årets mätning baserades på sex olika områden: generell nöjdhet, trygghet, tillgång till cykelinfrastruktur, framkomlighet i cykelvägnätet, cykelklimat samt cykelns prioritet i kommunen. Mätningen visar att Karlskoga kommun ligger bra till när det kommer till den generella nöjdheten, trygghet samt tillgång till cykelinfrastruktur. Att kunna känna sig trygg i Karlskoga är en viktig fråga som det arbetas kontinuerligt med på olika plan vilket även har en stor vikt när det kommer till cyklingen.

Cykelklimatet och framkomligheten i cykelvägnätet var några av de områden som ansågs mindre bra i mätningen. Resultaten från mätningen kommer vara ett bra underlag inför kommande arbete med att förbättra cykelvägnätet och öka intresset för cykling i Karlskoga kommun framåt.