Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Folkhälsokonferens 2022 – Trygghet 24/7

På bilden från vänster: Charbel Gabro, föreläsare, Martin Hårsmar, ordförande i folkhälsonämnden, Ulrika Lundgren, förvaltningschef Karlskoga kommun. Sara Ha, Abdulrahman Alzarzour och Karl Horvath som alla tre var dagens moderatorer på ungdomsforumet.

Under fredagen var det dags för årets folkhälsokonferens som i år gick av stapeln i Folkets hus i Degerfors. Temat för dagen var trygghet med extra fokus på den sociala tryggheten.

Årets folkhälsokonferens och det valda temat syftar till att skapa förutsättningar för att stärka tryggheten, öka kunskap om ämnet och på så sätt också öka handlingskraften. Parallellt med årets folkhälsokonferens hölls ett ungdomsforum med elever från högstadieskolor i Karlskoga och Degerfors med samma tema och inriktning.

Under lunchen möttes deltagarna från folkhälsokonferensen och ungdomsforumet för att äta en gemensam lunch. Under tiden fanns olika diskussionsfrågor kring trygghet att prata om med sina bordsgrannar.

Lokal lägesbild

Programmet för dagens folkhälsokonferens innehöll talare som på olika sätt berörde temat social trygghet. Den inleddes med ett föredrag av Andreas Pettersson från polisen och Sofia Ersson från Karlskoga och Degerfors kommun som berättade om arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST). Därefter följdes en lokal lägesbild presenterad av Henrik Andershed från Embrace Safety men också i rollen som professor vid Örebro Universitet.

Efter den gemensamma lunchen tillsammans med ungdomarna från ungdomsforumet fortsatte eftermiddagen med ett digitalt föredrag om trygghet, tillit och teamarbete av Louise Bringselius. Eftermiddagen avslutades med en tankeväckande föreläsning av Charbel Gabro om integration och inkludering.

Det har varit en innehållsrik dag och vi har fått med oss många viktiga perspektiv inför vårt framtida arbete. Trygghet är en viktig fråga och något som vi ska arbeta mer med framöver, sa Martin Hårsmar, ordförande i folkhälsonämnden.