Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Ungdomsperspektiv i fokus på Möckelngymnasiets dialoglunch

Elever på Möckelngymnasiet passade på att prata med förtroendevalda som besökte skolans lunchrestaurang under lunchen.

Elever på Möckelngymnasiet passade på att prata med förtroendevalda som besökte skolans lunchrestaurang under lunchen.

Årets dialogluncher är i gång och den här veckan var det samtal mellan förtroendevalda och elever i Möckelngymnasiets lunchrestaurang som stod på agendan. Diskussionerna berörde många olika ämnen, sett utifrån ungdomarnas perspektiv.

Syftet med dialogluncherna är att skapa ett tillfälle för naturliga samtal mellan förtroendevalda och barn och unga. Dialogluncherna ökar möjligheten för ungdomar att kunna göra sin röst hörd och kunna påverka sådant som berör dem själva. De förtroendevalda i sin tur får insyn i hur ungdomarna upplever olika frågor.

Jag tycker att det är jättebra att de kommer ut och lyssnar på vad vi tycker och sen kan ta med frågorna vidare, säger Zainab Al-Qaraghuli som var en av eleverna som passade på att prata med de förtroendevalda som besökte Möckelngymnasiets lunchrestaurang.

Efter att de förtroendevalda ätit mat och samtalat med eleverna i lunchrestaurangen gick de vidare till gymnasiesärskolan för att få möjlighet att ta del av fler elevers tankar och åsikter om olika frågor. Dialogluncherna genomförs under hösten på flera av kommunens skolor; Skrantaskolan, Möckelngymnasiet med besök på gymnasiesärskolan, Österledsskolan med besök på grundsärskolan och Bregårdsskolan.

Om dialoglunch

Dialogluncher har genomförts i olika former sedan 2013 och handlar om att förtroendevalda besöker skolor i Karlskoga och Degerfors och har dialog med eleverna samtidigt som de äter lunch tillsammans. Syftet med dialogluncherna är att skapa möjlighet till samtal mellan förtroendevalda och ungdomar och ge dom möjlighet att påverka frågor som berör dem själva. Metoden stärker också demokratin, skapar en tro på möjligheten att påverka och kan samtidigt öka intresset för den demokratiska processen.