Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klart med kommunfullmäktiges mandatfördelning

Nu har länsstyrelsen fastställt mandatfördelningen för kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026 i Karlskoga. Nya fullmäktige sammanträder första gången den 18 oktober.

När alla röster har räknats efter valet den 11 september har länsstyrelsen fastställt fördelning av de 51 mandaten (platserna) i kommunfullmäktige (se länk).

Presidium och valberedning i kommunfullmäktige väljs vid sammanträdet den 18 oktober. Val av kommunstyrelse och övriga nämnder sker vid fullmäktiges sammanträde i december. De tillträder sedan vid årsskiftet.