Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Ny lagstiftning gällande elsparkcyklar

Regeringen har beslutat om att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkera på gång- och cykelbanor, utan ska parkeras vid cykelställ eller annan uppställningsplats. I den nya lagstiftningen framgår det även ett beslut om körförbud på gångbanor för elsparkcyklar.

Samma regler som gäller för traditionella cyklar och elcyklar ska även gälla för elsparkcyklar och andra icke självbalanserade eldrivna cyklar utan tramp- och vevanordning. Bryter man mot förbudet kan påföljden bli böter. Den nya lagstiftningen ska bland annat främja framkomligheten samt öka säkerheten för alla som visas på våra gångbanor.

Den nya lagstiftningen kommer gälla från och med 1 september.