Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tillgänglighetsanpassad lekpark i Ekmansdalen

Skiss på hur lekparken i Ekmansdalen kommer att se ut.

Skiss på hur lekparken i Ekmansdalen kommer att se ut.

Ekmansdalen bjuder in till lek och gemenskap med ny, tillgänglighetsanpassad lekpark.

Arbetet med att skapa en ännu mer inbjudande miljö i Ekmansdalen är nu igång och under hösten kommer en tillgänglighetsanpassad lekpark växa fram i parken. Förbättringar av dammen kommer ske, samt röjningsarbete av växligheten runt omkring. Lekparken beräknas vara färdig under hösten 2022 och information kommer publiceras löpande.

Vi är glada att kunna starta igång med arbetet i Ekmansdalen och fortsätta det pågående arbetet med att rusta upp och förbättra olika platser i Karlskoga. Lekplatsen kommer vara tillgänglighetsanpassad och förhoppningsvis locka fler invånare till att uppleva vår centrala park, säger Sonny Larsson, park och verkstadschef.

Röjningsarbetet av växtligheten samt förbättringsarbeten av olika slag har under våren pågått löpande på olika platser i kommunen och kommer fortsätta under hösten - allt för att skapa ett attraktivt och trevligt Karlskoga.

Vi ser fram emot många lekfulla ögonblick i Ekmansdalen!