Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Temporär lösning för värnpliktsutbildning i Villingsberg

Etableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn pågår för fullt och går enligt plan. Artilleribildningen av värnpliktiga pågår sedan ett år tillbaka i Skövde och tack vare en temporär lösning i Villingsberg kommer den att kunna flyttas till A 9 våren 2024.

Varje steg vi tar i Kristinehamn är ett viktigt steg i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet, säger etableringschef Sven Antonsson. Genom att använda Villingsbergs läger som temporär lösning kan vi snabbt komma igång med värnpliktsutbildningen här, vilket bidrar till att skapa grunden för ett starkare försvar.

Sedan tidigare är det beslutat att den permanenta platsen för A 9 blir Harberget i Kristinehamn. Där kommer det att byggas ett helt nytt regemente som ska tas i drift 2029. Ett samarbete mellan Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Kristinehamns kommun är etablerat och arbetet med att ta fram ett förslag för den exakta placeringen av regementet pågår.

Fram tills att det nya regementet är på plats kommer värnpliktsutbildningen bedrivas i en temporär lösning. Valet föll på Villingsberg efter en sammanvägd värdering av verksamhetens krav på tillgång och möjlighet till tillväxt samt ekonomiska aspekter.

Övriga funktioner kommer fortsätta att utvecklas och vara placerade i Kristinehamn, kommenterar Sven Antonsson.

Från 2024 kommer ca 100 värnpliktiga per år utbildas i Villingsberg. För att kunna bedriva värnpliktsutbildningen i Villingsberg kommer vissa anpassningar att göras, dels en del temporära lokaler och dels några permanent byggnader att byggas. De permanenta byggnaderna är inplanerade sedan tidigare, men kommer nu att tidigareläggas.

Det känns glädjande att nästa steg i återetableringen av A 9 nu är på gång och att man hittat en tillfällig lösning tills återuppbyggnaden på Harberget i Kristinehamn står klar. Arbetet med återetableringen fortskrider som planerat, och vi ser fram emot invigningen i december, säger Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande Kristinehamns kommun.

Syftet med återetablering av ett regemente i vår närregion är ju att förstärka landets totala försvarsförmåga. Detta samtidigt som omvärldsläget förändras blir tidsaspekten för återuppbyggnad en viktig faktor. Om vi kan bidra med en provisorisk lösning för att utbildning av värnpliktiga inom A9 kan komma igång i full skala så bidrar vi självklart gärna till detta genom en tillfällig lösning i Villingsberg, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande Karlskoga kommun.