Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Loviselundsvägen förbättras - i väntan på nytt bostadsområde

Under sommaren kommer Loviselundsvägen att genomgå ett bättringsarbete för att stärka upp framfarten för byggtrafik och övrig trafik under den planerade bostadsbyggnationen på Katrinedalstomten, som väntas komma igång under våren kommande år.

En komplett nyasfaltering av Loviselundsvägen kommer inte göras eftersom sträckan mellan Per Lagerhjelmsvägen och Oxelbergsgatan kommer tas bort efter att byggnationen är klar. Planläggning av ytorna på och runt Katrinedalstomten pågår och kommer ske etappvis under det närmaste året.

Information om pågående planarbetet finns på kommunens hemsida.