Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trafikverket klara med ny plan för Ekebykorset

Efter att arbetet med Ekebykorset stått stilla i drygt ett år på grund av svåra markförutsättningar, har Trafikverket nu en ny plan för att komma vidare. Lösningen är att bygga en cirkulationsplats med en gång- och cykelpassage i samma nivå som vägen.

Den initiala planen var att bygga en cirkulationsplats med tunnel för gång- och cykeltrafik för att möjliggöra en säker väg under E18. Nu sätter oväntat svåra markförutsättningar stopp för den planen, och istället väljer man att satsa på att färdigställa den nya cirkulationsplatsen ihop med gång- och cykelpassager på marknivå.

Det är naturligtvis bra att arbetet kommer igång igen och att området åter kan bli snyggt och prydligt. Det blir sannolikt något bättre än förut. Men resultatet, när cyklister och gående även fortsatt ska passera över en hårt trafikerad europaväg, kan inte betraktas som något annat än ett misslyckande. Det här är inget som kommunen är nöjd med eller ställer sig bakom. Vi ser bara en lösning framöver, och det är en gång- och cykelbro över E18, säger kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M).

Trafikverkets projektledare Nicklas Broberg kommenterar den nya planen.

Vi beklagar att det här projektet dragit ut på tiden, och vi är medvetna om att det påverkat både boende i Karlskoga och trafikanterna på vägen. Därför känns det nu bra att vi har en lösning för att komma i mål. Det här är en efterlängtad åtgärd som ska leda till ökad framkomlighet och säkerhet, säger Nicklas.