Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lekprojektet som skapar delaktighet i hela kommunen

Tidningen Lika värde uppmärksammar det fina arbetet som Karlskogas specialpedagoger gjort i utvecklingsprojektet "Speciella lekgrupper". Tillsammans har de involverat alla 27 förskolor för att stärka det förebyggande och främjande arbetet i kommunen.

Karlskoga kommuns fyra specialpedagoger Carina Sköld, Annelie Andersson, Frida Maxstad och Anna-Maria Bredberg märkte att de fick in liknande ärenden från kommunens förskolor med samma problematik. Det handlade främst om svårigheter med kommunikation och samspel, och det som efterfrågades var kunskap och konkreta verktyg. För att utveckla det förebyggande och främjande arbetet i kommunen startade de för tre år sedan ett utvecklingsprojekt för alla förskolor. Nu är det tredje projektet igång som heter ”Speciella lekgrupper” och det har bidragit till att barn med svårigheter i samspel blir mer delaktiga i gruppen. Flera samspelar nu även utanför lekgruppen och tar mer kontakt.

Vårt första projekt handlade om att öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, bland personalen på förskolorna. I vårt andra projekt jobbade vi istället med alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Nu i vårt tredje projekt har vi riktat in oss på speciella lekgrupper, för att alla barn ska känna sig delaktiga och få möjlighet att leka på sitt sätt, berättar Anna-Maria Bredberg, specialpedagog.

Ta del av hela artikeln eller ladda ner tidningen på spsm.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Specialpedagogiska skolmyndigheten).