Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Förlängda handläggningstider under sommaren

Under perioden juli-augusti 2022 är handläggningstiden för tillståndsansökningar avseende servering av alkohol och försäljning av tobaksvaror förlängd på grund av begränsad bemanning, samt sommaruppehåll för nämnden.

Ansökan som avser perioden juli-september bör vara inkommen och fullständig med samtliga bilagor senast den 20 maj 2022.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen vill också påminna om att riktlinjen för handläggningstiden för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, samt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i Karlskoga är sex veckor från det att ansökan är fullständig. Om ni planerar ett evenemang är det därför viktigt att ni inkommer med ansökan i god tid.