Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ett nöjt och starkt företagsklimat

Karlskoga kommun fortsätter ha ett nöjt och starkt företagsklimat! I Sveriges kommuner och regioners årliga undersökning får kommunen återigen mycket goda betyg från stadens företagare, ett resultat på NKI 78.

Den 21 april publicerade SKR resultatet av den årliga undersökningen, Öppna jämförelser om kommunernas företagsservice.

I undersökningen deltog närmare 33 000 företagare som har bedömt kommunernas service inom myndighetsområdena: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

I resultatet ger företagen Örebro läns kommuner ett mycket bra betyg på NKI-värde 75, vilket graderas högt enligt SKR.

Karlskoga fortsätter att ligga högt och toppar listan över Örebro läns kommuner, tillsammans med Laxå. Det är ett tydligt tecken på det fantastiska och bra arbete som kommunen och dess medarbetare har gjort under det senaste året, trots pandemin som varit, säger Pernilla Andersson Wiss, Näringslivslots i Karlskoga kommun.

Om undersökningen

Undersökningen görs av Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Närmare 200 kommuner deltar i undersökningen, bland annat alla kommuner i Örebro län.

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.