Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Slutrapport klar för utredning av tystnadskultur

Utredningen av tystnadskultur i Karlskoga kommun presenterades för den centrala samverkansgruppen onsdagen 20 april av uppdragsledare Jan Strid.

Han har utifrån uppdrag från kommundirektören i slutet på januari samlat in berättelser från verksamheten. Till stöd i arbetet har en arbetsgrupp av fackliga representanter funnits.

I rapporten konstateras att tystnadskultur förekommer i Karlskoga kommun. I vilken omfattning det förekommer och hur kommunen står i jämförelse med andra är svårt att avgöra. Men att det förekommer gör ändå att frågan är värd att arbeta vidare med eftersom varje händelse är allvarlig för individen och för kommunen. Utredningen har fått in knappt 40 berättelser under arbetet. Det är bra att så många har vågat vända sig till utredaren med sina berättelser men vi måste inse att det finns fler berättelser. Efter att berättelserna har kommit in har utredaren läst igenom och analyserat innehållet för att senare dela in berättelserna i olika kategorier.

Utredaren har också försökt skriva ett teoretiskt underlag kring tystnadskultur för att förbereda för ett fortsatt arbete. Det presenteras också en lista med olika åtgärdsförslag. De flesta faller in inom ramen för det förebyggande arbetet och syftar till att stärka kommunens organisationskultur i riktning mot mer öppenhet och delaktighet.

Kommentar från kommunens operativa ledningsgrupp

Kommunens ledningsgrupp har nu tagit del av rapporten gällande utredningen ”Tystnadskultur i Karlskoga kommun”. Vi vill tacka Jan Strid och de fackligt förtroendevalda för ett mycket bra arbete. Ledningsgruppen har sammanträtt under dagen för att gemensamt gå igenom rapporten och samtala runt densamma. Vi kan konstatera att det råder tystnadskultur inom kommunens verksamhet och vårt arbete för att vidta åtgärder för att förebygga detta nu och framåt kommer vara en mycket prioriterad fråga.

Vi har ett nytt ordinarie ledningsgruppsmöte under nästa vecka då vi kommer titta vidare på de åtgärdsförslag som framkommer i rapporten. Det viktiga här är att de åtgärder som vidtas ska genomsyra hela verksamheten och beröra samtliga medarbetare, oavsett vilken funktion man har inom kommunen. En framgångsfaktor är en god samverkan med våra fackliga organisationer, varför vi från start kommer bjuda in dem till ett gemensamt arbete. För oss är det viktigt att vi fortsatt kan vara en attraktiv arbetsgivare, där vi erbjuder både en bra arbetsmiljö, en frisk organisationskultur och en bra balans i ledar- och medarbetarskapet.

/Kommunens operativa ledningsgrupp

Christian Vestas, Anna Amzoll, Ulrika Lundgren, Helen Willyams, Magnus Ahlberg, Åsa Holmberg, Anna Posth, Carina Hagström-Bergh, Elisabeth Högfeldt