Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och ungkulturgaranti i Karlskoga

I Karlskoga vill vi satsa på att alla barn ska få ta del av kulturlivet. Kulturupplevelser och skapande är en viktig del i ett barns uppväxt, lärprocess och identitetsskapande.

Vi inför därför en Barn- och ungkulturgaranti, som garanterar att alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9 i grundskolan och grundsärskolan varje läsår får ta del av minst en kulturupplevelse. Det kan vara en teaterföreställning, film, konstutställning, dansföreställning, konsert, museibesök eller ett författarbesök beroende på årskurs. För att skapa ett likvärdigt kulturutbud, oavsett vilken skola man går på som elev, så ska Kulturskolan samordna barnkulturutbudet.

Kulturupplevelser och skapande är en viktig del i en elevs lärprocess, det kommer att bli jättebra, säger Carina Hagström Bergh, förvaltningschef för skolförvaltningen i Karlskoga kommun.