Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Samlad information kring läget i Ukraina

Många vänder sig till kommunen med frågor och funderingar angående kriget i Ukraina. På den här sidan har vi därför samlat uppdaterad information som gäller för Karlskoga kommun.

En jämnare fördel­ning av skydds­be­hö­vande mellan kommu­nerna

Den 1 juli 2022 började en ny lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Syftet med den nya lagen är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över hela landet, och för att det ska kunna ske behöver vissa skyddsbehövande flytta. Flyttar sker i den mån det är möjligt och inom ramen för kommunernas fördelningstal.

Karlskoga kommuns fördelningstal blev 86 personer.

I Karlskoga fanns det fler än 86 personer och för att få en så bra spridning som möjligt inom kommunen valde man därför att plocka ut lägenheter som var spridda över hela kommunen för att inte belasta en stadsdel. För att undvika onödig flytt fick de som redan bodde i de utvalda lägenheterna att bo kvar i dem.

Innan fördelningen framkom inget om att någon hade ett större behov av att vara i Karlskoga. De personer som har anvisats till Karlskoga kommun har blivit välkomnande och fått ett boende. De som inte har blivit anvisade till Karlskoga kommer få en anvisning till en annan kommun där de välkomnas och får ett boende.

I hela landet är det runt 60 procent av de skyddsbehövande som kan bo kvar i samma kommun de tidigare vistats i och cirka 30 procent som får flytta till en närliggande kommun.

Om en av Karlskoga kommuns anvisade själv väljer att flytta från kommunen kommer ingen annan skyddsbehövande att få dennes plats eftersom Karlskoga har fyllt sin kvot.

Vanliga frågor

Vad gör Karlskoga kommun?

Karlskoga kommun har satt ihop en grupp som består av kommunens strategiska ledningsgrupp samt säkerhetssamordnare för att noga följa utvecklingen i Ukraina och planera åtgärder utifrån det. Gruppen ser också över beredskapen för den flyktingström som väntas komma.

Vill du veta mer i detalj vad som gjorts och sker, vänligen kontakta kommunens Servicecenter på 0586-610 00, info@karlskoga.se

Vad för beredskap bör jag ha hemma?

På vår sida Din egen beredskap kan du till exempel läsa om vad som kan vara bra att ha hemma vid kris. Vi har också samlat några länkar från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som är bra att ha koll på.

Länkar

Din egen beredskap
Broschyren Om krisen eller kriget kommer, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förbered dig för kris, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källkritik är just nu oerhört viktigt – hur ska jag tänka?

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

På msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du bland annat läsa om några konkreta saker att tänka på, och om fyra kriterier för att bedömma informationskällans trovärdighet.

Länkar

Källkritik, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur många flyktingar från Ukraina väntas komma?

I dagsläget vet vi inte hur många människor som väntas komma till Sverige eller Karlskoga. Karlskoga kommun är väl förberedda på en stor flyktingvåg och har bra rutiner från liknande händelser historiskt.

På Migrationsverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller för människor som söker sig till Sverige på grund av kriget i Ukraina.

Länkar

Situationen i Ukraina, migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny i Sverige

Här kan du ta del av användbara länkar till olika myndigheter för dig som är nyanländ flykting eller invandrare till Sverige.

Viktig information kring VMA

VMA, Viktigt meddelande till Allmänheten och även kallat "Hesa Fredrik", är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Kris & säkerhet

Säkerhetsinformation, krisberedskap, trygghetspunkter och information för barn angående världsläget.

Skyddsrum i Karlskoga

Här kan du se en karta över skyddsrum i Karlskoga.