Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Över 50 g(l)ömda resurser har redan fått jobb

Den g(l)ömda resursen är ett projekt för att ta tillvara potentialen hos högutbildade tredjelandsmedborgare och säkra kompetensförsörjningen i Karlskoga kommun och Örebro kommun.

Hittills har över 50 personer fått arbete genom projektet. En utvärdering visar att Den g(l)ömda resursens direkta koppling till arbetsmarknaden är det som skiljer projektet från andra insatser eller program på området, och det är en förklaring till att projektet varit så framgångsrikt.

Projektet Den g(l)ömda resursen drivs av Karlskoga kommun och Örebro kommun, och finansieras av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Jobb genom projektet

En av deltagarna som fått jobb genom projektet är Abdullatif Abboud, som har en examen inom beteendevetenskap från Syrien. Han arbetar nu som elevassistent på Grundsärskolan i Karlskoga kommun där han drar nytta av sin tidigare utbildning samtidigt som han lär sig mycket nytt.

– Jag tar hand om elever med speciella behov. Jag följer med eleverna i klassen, på samhälls- och musiklektioner, och följer med dem till matsalen. Jag har lärt mig att jobba i grupp, ta ansvar och jag har lärt mig arbeta med annorlunda regler. Jag har lärt mig teckenspråk, berättar Abdullatif Abboud.

– Vi har visstidsanställt Abboud utefter de kunskaper som han har visat under den här praktikperioden, och det finns goda möjligheter till att det fortsätter, berättar Sandra Boman, rektor på Grundsärskolan, Karlskoga kommun.

Målet nått vid halvtid

Projekt pågår från 2020 till december 2022 och är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och Örebro kommun.

– Glädjande nog har 59 personer hittills fått arbete från projektet och ungefär lika många studerar. Totalt har vi träffat och kartlagt fler än 250 personer, bland annat lärare, ekonomer och ingenjörer, som nu är inskrivna i projektet, berättar Kristian Måsén, projektledare för Den g(l)ömda resursen på Örebro kommun.

– Många deltagare i projektet har stor kompetens och erfarenheter. Därför är det projektets mål att deltagarna faktiskt kommer ut i arbete, eller får en tydlig plan för hur de bör gå till väga för att nå det målet. Det kommer vi jobba vidare med nu under projektets sista år.

Bro till arbetslivet

Nu har halva projekttiden gått och en utvärdering visar att målet om antalet deltagare som har kommit ut i någon form av anställning eller praktik redan har uppnåtts.

Utvärderingen är genomförd av Ramboll Management Consulting AB, och visar att det är den direkta koppling till arbetsmarknaden som skiljer Den g(l)ömda resursen från andra insatser eller program på området.

I gruppintervjuer med deltagare, som gjorts till utvärderingen, framgår det att projektet i hög utsträckning har bidragit till att korta vägen till arbete. Projektet beskrivs som en bro mellan individer i målgruppen och arbetsmarknaden. Det är en viktig funktion, eftersom deltagarna menar att de har svårt att själva hitta och ta första steget ut på den svenska arbetsmarknaden.

I gruppintervjuerna framgår även att möjligheten att komma ut i arbetslivet stärkt deltagarnas självförtroende och skapat sociala värden. Detta är inte mål som projektet har, utan positiva effekter av att delta i projektet som deltagarna betonat.

Den g(l)ömda resursen

Projektet Den g(l)ömda resursen drivs av Örebro kommun och Karlskoga kommun, och finansieras av Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Syftet med projektet är att säkra kompetensförsörjningen till kommunerna och ge högutbildade tredjelandsmedborgare möjlighet att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. De har generellt svårt att få arbete trots att de har en hög utbildning och en bred arbetslivserfarenhet med sig.

Mer information och filmer om Den g(l)ömda resursen finns på orebro.se